Doba romantičara

Vatroslav Lisinski, Johannes Brahms, Richard Strauss. Orkestar i zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu; dirigent: Matija Fortuna; prostorna ideja scene: Žorž Draušnik; oblikovatelji svjetla: Božidar Keretić; solisti: Ivan Graziani, violina, Noami Conforta, violina, Matej Mijalić, violina; producent: Žorž Draušnik. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Velika koncertna dvorana, Varaždin, 26. 01. 2020.