Sanja Raca: Cantus Ansambl 2001. – 2006.

Autor koncepta, urednik, likovno oblikovanje: Žorž Draušnik; fotografija: Damil Kalogjera, Miro Martinić; tisak: Kratis, Sveta Nedelja. Izdavač: Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb, 2006.