Đuro Vanđura: Davorin Radić ili o povijesti suvremenosti

Urednik, likovno oblikovanje: Žorž Draušnik; fotografija: Darko Bavoljak, Dražen Kalinić, Stanko Vrtovec, Tomislav Videc; tisak: Frigelj offset, Zagreb. Izdavač: Art magazin Kontura, Zagreb, 1997.