Josip Škunca: Davorin Radić – Zapis o akvarelu

Autor koncepta, urednik, likovno oblikovanje: Žorž Draušnik; fotografija: Miro Martinić; tisak: Kratis, Zagreb. Biblioteka Contra, knjiga 2. Izdavač: Kratis, Zagreb, 2002.