Ivanka Reberski: Davorin Radić – Između zbilje, vizije i mita

Autor koncepta, urednik: Žorž Draušnik; likovno oblikovanje: Predrag Vučinić – Studio grafičkih ideja, Zagreb; tisak: Printera, Sveta Nedelja. Izdavač: Moderna galerija, Zagreb, 2016.