Borivoj Popovčak: Vilim Svečnjak

Urednik: Boris Magaš; likovno oblikovanje: Žorž Draušnik; fotografija: Boris Krstinić, Damjan Krstinić; tisak: Tiskara Zelina d.d. Izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Strossmayerova galerija starih majstora, Zagreb, 2013.