Željka Čorak/Andrija Mutnjaković/Željko Senečić: Dominik Kunkera. Novalja – Zagreb – Bruxelles

Autor koncepta, urednik: Žorž Draušnik; likovno oblikovanje: Nikola Šiško, Tea Rittig Šiško – Art Design, Zagreb; fotografija: Damir Fabijanić; tisak: Denona d.o.o., Zagreb. Biblioteka Contra, knjiga 7. Izdavač: Ogranak Matice hrvatske u Novalji, Novalja, 2013.