Nikola Polak/Zdenko Rus/don Branko Sbutega: arhitekt Nenad Fabijanić – slikar Ivo Šebalj, SURADNJA 1990. – 1998

Autori: Nenad Fabijanić, Ivo Šebalj; izvršni urednik: Žorž Draušnik; likovno oblikovanje: Vitomir Žarković – Kontura ArtDesign, Zagreb; fotografije, Nino Vranić, Krsto Jarm, Zlatko Kalle, Damir Fabijanić, Davor Marjanović; tisak: Kratis, Zagreb. Izdavač: Kratis d. o. o., Zagreb, 1999.