Ivanka Reberski: Davorin Radić – Autoportreti, portreti, aktovi

Autor koncepta, urednik: Žorž Draušnik; likovno oblikovanje: Mirna Kosmat Šrbec – Studio grafičkih ideja, Zagreb; fotografija: Miro Martinić, Dubravko Crnković; tisak: Zrinski d.d., Čakovec. Izdavač: Art magazin Kontura, Zagreb, 2013.