Stanko Špoljarić: Priska Kulčar

Urednik, likovno oblikovanje: Žorž Draušnik; fotografija: Damir Klaić; tisak: Kratis, Zagreb. Izdavač: Centar za kulturu Čakovec, Čakovec, 1996.